CSAPATÉPÍTŐ TRÉNING MÓDSZEREK

MIÉRT PONT OUTDOOR TRÉNING A CSAPATÉPÍTÉSHEZ?

  

Kérje program- és árajánlatunkat itt:  info@kalanderdo.hu  

 

 

„Kell egy csapat!…” (Régi idők focija – Minarik Ede)  

  • Mert szinte bármilyen szervezetfejlesztési célra alkalmas
  • Mert az elért hatás gyors és tartós
  • A természet ősi tanító erejére, metafóráira épít
  • Az indoor-nál intenzívebben érinti meg a résztvevőket, sokszor jóval szórakoztatóbb
  • A közvetlen tapasztalatszerzésen alapul
  • A feldolgozás során az élmények áttevődnek a vállalati szituációkra
  • A komfortzónából való kilépéssel a tanulási folyamat sokkal hatékonyabb
  • Fejleszti a változáshoz szükséges alapkészségeket és a motivációt
  • Segít jobban megismerni egymást és önmagunkat

Napjaink felgyorsult ritmusa, az uniós csatlakozás, a multinacionális cégek jelenléte olyan igényeket támaszt a szervezetek felé, amelyek teljesítéséhez megfelelő eszköz az outdoor tréning.Ezeknek a változásoknak az elviselése oly módon, hogy közben az alkotó energiák még növekedjenek is, a csoport támogató ereje nélkül igen nehéz. Az outdoor csapatépítő tréningek módszere segít a résztvevőknek rendhagyó helyzetekben, de életszerű keretek között modellezni napi munkájukat, megtapasztalni milyen kiszolgáltatott ügyfélnek lenni, mit jelent, ha nincs vezetője egy folyamatnak, megérzik saját felelősségüket és befolyásoló erejüket a történésekre, figyelmük az egyéni teljesítményről egymásra irányul.Ezekkel formálódik empátiás készségük, együttműködési készségük és nő a felelősségvállalási hajlandóságuk.

 

Az outdoor tréningek gyakorlatai segítséget nyújtanak a csapatmunka kialakításához és javításához. A legváltozatosabb területek fejlesztésére használható, mint pl. kommunikáció, döntéshozatal, kreativitás vagy problémamegoldás. Legnagyobb erejük azonban abban rejlik, hogy kialakítják a csapatban a bizalmat, a megértést és az egyéni különbségek értékelését. A csapat hatékonyságát ugyanis az határozza meg, hogy az egyéni képességek és tehetségek hogyan asszimilálódnak. Ezért a csapat teljesítménye a tagok között létrejött bizalomtól és együttműködéstől függ, ami kialakítható a próbatételek biztonságos légkörében, ahol a hibák nem súlyos veszteséget jelentenek, hanem alkalmat adnak a résztvevőknek a tanulásra.

 

  

Az outdoor csapatépítő tréning módszere

Az outdoor tréningek egyik alapelve a tapasztalati tanulás. A koncepció kidolgozása Kolb nevéhez fűződik. E megközelítés szerint többféle út vezethet a tanuláshoz, de valódi viselkedésváltozásra csak saját tapasztalatainkon keresztül tehetünk szert.

 

CSELEKVÉS ÉS TAPASZTALAT

  TANULTAK TESZTELÉSE                                         MEGFIGYELÉS ÉS REFLEXIÓ

 

 ABSZTRAKCIÓ ÉS ÁLTALÁNOSÍTÁS

Az első lépcsőfok a feladat végrehajtása, a tanulás tárgya, a második lépcsőfoknál történik a megértés, ahol kell hogy legyen idő a visszatekintésre, a harmadik lépcsőfokkal érjük el azt, hogy a tréningen megélt élmények , az itt tanultak alkalmazhatóak legyenek a hétköznapi életben (ettől tréning a tréning), míg a negyedik lépcsőfok – melynél nem fejeződik be a tanulási folyamat, hanem ezzel előkészítődik egy következő, magasabb szint –segít abban, hogy a tanultak rögzüljenek, más helyzetekben is előhívhatóak legyenek.

 

A fentiek alapján jól látható, hogy pl. egy csapatépítő tréning kalandprogramján az átélt – egyébként igen intenzív és építő erejű – élmények megbeszélésétől tovább nem jutnak a résztvevők. Az absztrakció és a tesztelés teszi igazán hasznossá a programot a cég számára.

                                                                                                                                                  

                       

Share Button

Hozzászólások lezárva.